Ritningar

Ritning
Konstruktionsritning

Utgångsläge

Överbyggnad
Utan överbyggnad

Första etappen

Gamla motorbädden förstärkt med kraftig L-profil
Skrovet stabiliserat. Gamla motorbädden demonterad
Uppallad för uppriktning
Ny motorbädd fixerad med kraftiga plywoodskott

Botten

Demontering av botten
Stomme rensas. Glappande fogar dras täta
Huvudbottenspant 11 och 13 demonterade
Borrjigg för motorbäddsbultar
Den nya akterspegelramen monterad
Den reparerade inre slagvägaren monteras
Den nya kölen limmas på plats
Innerbotten börjar passas till
Epoxi och glasfiberduk. Nu är det full styrka!
Baslådan igång
img_3871
Limning av botten
Bomullsduk med asfalttjära
Slagvägare och mellanliggande bottenspant demonterade
Nya huvudbottenspant monterade
Vagnsbult i brons
Den nya innerstävens bottendel monterad
Innerbotten impregnerad och monterad
De basade varma borden kilade mot innerbotten
Utturning
Botten demonterad
Borra propelleraxel
Borra roder och stödbock
Botten klar

Vändningen

Detalj av blocket som hängde i taljan
Skrovet lyft från bockarna
Snart går hon runt
Sakta ner på rätt köl
Snart runt
I väntan på vaggan
På plats i vaggan

Däck och fribord

Balksystem till akterdäck
Relingsvägare i mindre god kondition
Undre akterspegelhalvan monterad
Lister under inre skarndäckskant under montering
Plywooddäcket tillpassat
Friborden renskrapade och grovputsade
Plywood på akterdäck monterad
Hela plywooddäcket monterat. Motorluckor provinpassade
Nya skarndäck och mittfiskar tillpassade och provmonterade
Skarndäck under montering
Lusning av skarndäck
Inpassning av sarg till aktre sittbrunn
Sargen till aktre sittbrunnen äntligen inpassad
Båten klar exteriört. Ytterligare några lager fernissa och montage av beslagen återstår.
Detalj av relingsvägare med rostangripna järnskruv
Relingsvägare och karvel vid kupén
Akterspegeln monterad och pluggad
Fördäckets plywood monterad
Skarndäck färdigmonterat
Inpassning av sarg till aktre sittbrunn
Sargen till aktre sittbrunnen äntligen inpassad
Relingsvägare vid akterspegel
Nya relingsvägare i förskeppet
Nya däcksbalkar till akterdäck monterade
Alla utstickande pluggar avfrästa och skrovet helt igen
Ribbdäcket under montering
Friborden under slutbehandling med långkloss
Provmontage av motorluckor
Lite klurigt mot förstäven
Stommen runt aktre sittbrunnen
Friborden omskruvade och pluggade
Ribbdäcket under montering
Nya relingsvägaren monterad
Hela däckstommen klar
Insidan impregnerad och fernissad (mot fören)
Ribbdäcket under montering
Skrovsidor under vattenlinjen impregnerade med Lignu
Insidan impregnerad och fernissad (mot aktern)
Ribbdäcket under montering
Friborden betsade och oljade med rå linolja
Ribbdäcket under montering
Med bottengrundfärg och 3 lager utspädd fernissa på friborden
Motorluckor nåtade och grovslipade. Falsar för luckbeslag frästa.
Fördäcksluckan betsad och oljad
Akterdäck nåtat och skrapat
Förberedelse inför epoxynåtning. Många rullar tape blev det ...
Hela däcket nåtat och grovslipat med långkloss
Markering av vattenlinje med hjälp av laserteknik

Kupén

Första fundering kring kupésidan. Taklinjen kommer att bli annorlunda
Kupésidorna under tillverkning
Aktre hörn
Takbalkarna monterade
Takläggning
Taket nästan färdigt.(Sista ribban kvar att lägga)
Takluckan
Nedgångsluckan på plats
Provmontage av fönsterhiss nytillverkad till Ford 1928-31
Fönsterhissarna fungerar!
Första fundering kring kupésidan. Taklinjen kommer att bli annorlunda
Provmontage av kupésidor
Vindrutan
Man kan börja ana taklinjen
Takläggning
Taket nästan färdigt.(Sista ribban kvar att lägga)
Takluckan
Nedgångsluckan på plats
Provmontage av fönsterhiss nytillverkad till Ford 1928-31
Fönsterhissarna fungerar!
img_1299
Provmontage av kupésidor
Kupésidor tillpassade
Man kan börja ana taklinjen
img_1300
Provmontage av kupésidor
Kupésidor tillpassade
Klurigt att tura ut!
Med skyddsplast inför läggning av 250 g glasfiberväv i epoxy.
Mallning av kupén
Provmontage av kupésidor
Kupésidor tillpassade
Taket, lagt i 10 mm fururibbor, går framför kupén som en mösskärm.
Mallning av kupén
Mall till taklinje
Bilsadelmakare Lars lägger det svarta vinyltaket.
Nu börjar kupén så sakta ta form. Vindrutor
2013-10-08 Taket klart.
Nu börjar kupén så sakta ta form. Bakrutor
2013-10-08 Taket klart.

Inredning

Tillverkning av skott mellan aktre sittbrunn och motorbrunn
Idé till instrumentbräda
Instrumentbrädan börjar ta form.
Stommen till framsäten klara
_dsc2672
Tillverkning av skott mellan aktre sittbrunn och motorbrunn
Stommen till framsäten klara
Tillverkning av skott mellan aktre sittbrunn och motorbrunn
Tillverkning av skott mellan aktre sittbrunn och motorbrunn
Skottet provmonterat
Durkar och garnering tillpassade

Beslag

Embryo till gjutmodeller för fotplatta
Beslagen på akterdäck provmonterade
Fördäck nästan klart. Stävplåt med halkip inte färdig
Beslagen på motorluckor och däck provmonterade
Propeller och roder på plats
Embryo till gjutmodeller för fotplatta
Hörnbeslag och halvrunda stödlister för avbärarlisten
Gångjärn till motorluckor och ventilatorer på plats
Hål för avgasrör med monterat rör och ring
20140912_152743
Provmontage på akterlucka av mässingslister före kromning
Tänkbar placering av beslag runt motorluckor
Beslagen på motorluckor och däck provmonterade
Handräcken på kupétaket provmonterade.
Fotplattan på skarndäck
Provmontage av stävbeslag och nerfräsning för stävplåt
Beslagen på motorluckor och däck provmonterade
Fotplattan på skarndäck
Provmonterat ventilator och gångjärn
Beslagen på motorluckor och däck provmonterade
Stävbeslaget och mallen till "cutwater"

Motor

Framifrån, modifierad
Provmontage av backslag och modifierad svänghjulskåpa
Äntligen dags att lyfta i motorn.
Förgasarsidan efter modifiering
Provmontage av backslag och modifierad svänghjulskåpa
Kommer den att gå ner?
Förgasarsidan före modifiering
Det gick, men det blir trångt.

Sjösättning

Sjösättning
Sjösättning
Sjösättning
Sjösättning
Sjösättning
Sjösättning

Modell

Halvmodell av Droskan byggd av modellbyggare Niclas Skärlund