Historik

Vad vi hittills vet om vår Plym-8 är:

I mitten på 50-talet köptes båten av Johan Kallend, Bromma. Båten var då i originalskick med en Chrysler Royal 8 under motorluckorna. Kallend byggde emellertid ganska snart om båten, men sparade motor och beslag i många år. Runt 1975 köpte Timo Rapponen, Sundbyberg henne och ägde henne, utan att förändra hennes utseende, till 1990, då en Pekka S. i Sundbyberg köpte henne. Under samtliga ägare har båten varit registrerad i Sundbybergs båtklubb.

Nästa gång båten dyker upp är 1997, då stående hos Jobs Marin i Sollentuna. Efter något år flyttas hon till Norrviken där hon överges och förfaller. Sommaren 2000 köps hon av Anders Vaernéus.

Den tidigare historien är ännu oklar. Vi har dock hittat ett nummer 79 instämplat i durkar som fanns i båten när vi övertog den. Detta kan tyda på att beställare var kapten Nils Brambäck. Han var en av initiativtagarna till det bolag, AB Skärgårdsexpress, som ansvarade för taxibåtsverksamheten med plymdroskorna under Stockholmsutställningen 1930. Detta betyder i så fall att vår båt faktiskt använts för taxibåtsverksamhet under sommaren 1930.