Utgångsläge

Sollentuna sommar 2000.

En ”plymdroska” med dunkelt förflutet  har lokaliserats i Norrviken av Anders Vaernéus. Vi erbjöds att överta den. Tajmingen var inte direkt optimal – vi hade just köpt en tomt i Stockholms skärgård. Frestelsen var dock för stor. Vi tog hand om vraket.

”Vi” är Björn, Olof, Henrik och Jonas Melander i Nacka.

Utan motor, plundrad på alla beslag, inklusive roder och propeller.
Knapen på fördäck var det enda som fanns kvar!
Under tidig höst demonterades styrhytten och all inredning.

Båten flyttades sedan till Lännersta där resten av överbyggnaden demonterades.
Nu är det vinter 2000 – 2001.

Överbyggnad
Utan överbyggnad