Projektets loggbok

Detta är en loggbok över renoveringen av en Plym-8.
Rubrikerna nedan blir klickbara i takt med att arbetet fortskrider.

Ritning