Däck och fribord

Eftersom vår båt var kraftigt ombyggd fanns inte mycket av originaldäcket kvar. Akterdäck, halva fördäcket – och ingenting däremellan. Vid demontering av skarndäcken konstaterade vi att de var mycket medfarna och hårt nerskrapade. Vi fick acceptera att de inte skulle gå att återanvända. När vi skulle demontera däcksribben upptäckte vi att de var spikade från mittfisken och utåt mot skarndäcken. Det var för oss ett okänt sätt att lägga ribbdäck.

Balksystem till akterdäck
Detalj av relingsvägare med rostangripna järnskruv

Med däcket demonterat kunde vi med ledning av balkstumparnas utseende och placering avgöra var sittbrunnar och motorutrymme hade varit. Det visade sig att båten inte helt var byggd enligt ritningarna. För att komma åt balkändarna blev vi nu tvungna att demontera översta bordgången.

Relingsvägare i mindre god kondition
Relingsvägare och karvel vid kupén

Båten har ingen balkvägare i traditionell mening. Varannan däcksbalk är skruvad till sidospanten och varannan infälld i och skruvad till en vägare som ligger innanför översta bordgången.

Balkvägarna” var skruvade till spanten med en gång varmförzinkade järnskruv. Dessa hade delvis rostat kraftigt och försvagat både spantändar och vägare vid varje fästpunkt. De angripna spantändarna kunde vi klara genom att borra upp skruvhålen och limma dit ekpluggar.

Relingsvägare vid akterspegel

Vägarna var kraftigt angripna av de rostiga skruvarna och delvis av röta. Vi beslöt att byta dem i sin helhet på båda sidorna. I november 2007 var de nya vägarna monterade. Det var lite motspänstigt i förskeppet. Vägarna var böjda, vridna och hade ganska kraftig kantkrum. Vi fick elda igång baslådan igen.

Nya relingsvägare i förskeppet
Lite klurigt mot förstäven
Nya relingsvägaren monterad

Under vintern 2008 tillverkades nya däcksbalkar till hela båten i 60x22 mm furu. I mitten av januari 2008 börjar vi lägga in de nytillverkade balkarna. Under sommaren gjorde vi uppehåll för andra aktiviteter. Hösten 2008 återupptogs arbetet med montering av däcksbalkarna, och i slutet av februari 2009 var hela däcksstommen inpassad. Därefter demonterade vi alltsammans, impregnerade alla delar 2 gånger med lignu och återmonterade med 3M5200.

Nya däcksbalkar till akterdäck monterade
Stommen runt aktre sittbrunnen
Hela däckstommen klar

Nu hade det blivit vår, varmare och torrare i luften. Nu var det läge att återmontera nedersta bordet mot slaget och även det översta upp mot det blivande däcket Sedan var det dags att byta alla gamla mässingsskruv i friborden. Att försiktigt peta ut pluggarna utan att skada kanterna var ett tålamodsprövande jobb. Att minst en, ibland flera skruv i varje spantrad var av gjorde inte saken roligare, de gick inte att skruva ut. Efter att ha provat lite olika metoder fick jag tips om att prova ett vänstergängat litet verktyg som gemenligen går under benämningen ”grispitt”. Med stor försiktighet borrade jag ett 2,5 mm hål i skruvskallen och drog så i den lilla ”bakvända” skruven. Det fungerade riktigt bra, men det gick åt några borrar.

Sedan försänktes hålen om (de gamla pluggarna var 3/8 ” dvs 9.5 mm, idag är de 10 mm) och ny bronsskruv monterades. På de ställen där halva skruven satt kvar i spantet kom den nya skruven oftast snett in mot bordläggningen. För att klara hålkanterna blev det här försänkning för 12 mm plugg.

Nästa moment var att börja tura ut däcket.

Hemma i verkstaden hade vi tillverkat motorluckor och även två småluckor till för- och akterdäck. Dessa monterades provisoriskt i båten innan vi gjorde den slutgiltiga utturningen av däcket.

I mitten av juni fick vi hjälp att skaffa en riktigt fin bit ”honduras”mahogny till den nya akterspegeln. I början av augusti var den nya akterspegeln monterad.

Undre akterspegelhalvan monterad
Akterspegeln monterad och pluggad
Alla utstickande pluggar avfrästa och skrovet helt igen

Nya pluggar limmades i alla hål. Utstickande delar frästes av enligt den metod som Thomas Larsson beskriver i sin bok. Bordläggningens insida fick nu två lager lignu som applicerades vått i vått. När epoxyimpregneringen härdat drog vi på två lager fernissa på såväl bordläggningens insida som balkar, karvlar och vägare.

Friborden omskruvade och pluggade
Insidan impregnerad och fernissad (mot fören)
Insidan impregnerad och fernissad (mot aktern)

Det nya däcket är uppbyggt av två lager. Underdäcket av 6.5 mm WBP-limmad furuplywood går inte ända ut till båtsidan utan endast till den list som ligger infälld i däcksbalkarna under skarndäckens innerkant. Skarndäcken har då full däckstjocklek (12 – 13 mm) och en ca 15 mm bred fals på undersidan som täcker kanterna på plywooddäcket. De 6 mm tjocka däcksribborna limmas med epoxy till plywooden när skarndäcken är monterade.

Lister under inre skarndäckskant under montering

I oktober passades plywooddäcket till och fixerades på balkarna. Vi borrade och försänkte för alla skruvar och ritade på undersidan längs alla balkar och karvlar.Vi demonterade de tillpassade delarna, epoxybehandlade alla kanter och fernissade alla ytor som inte skall fästa mot däckstrukturen. Innan den riktiga kylan slog till monterade vi plywooden på fördäck. Så snart kylan mildras skall resten av plywooddäcken monteras.

Plywooddäcket tillpassat
Fördäckets plywood monterad

Friborden är nu renskrapade och grovt slipade med maskin.

Friborden renskrapade och grovputsade

Mars 2010

Plywood på akterdäck monterad

April 2010

Hela plywooddäcket monterat. Motorluckor provinpassade

Augusti 2010

Nya skarndäck och mittfiskar tillpassade och provmonterade

September - oktober 2010

Skarndäck under montering
Skarndäck färdigmonterat
Ribbdäcket under montering
Ribbdäcket under montering
Ribbdäcket under montering
Ribbdäcket under montering
Ribbdäcket under montering

Februari 2011

Lusning av skarndäck
Friborden under slutbehandling med långkloss

April 2011

Skrovsidor under vattenlinjen impregnerade med Lignu
Friborden betsade och oljade med rå linolja
Markering av vattenlinje med hjälp av laserteknik

Maj 2011

Med bottengrundfärg och 3 lager utspädd fernissa på friborden
Motorluckor nåtade och grovslipade. Falsar för luckbeslag frästa.
Fördäcksluckan betsad och oljad

Juni 2011

Akterdäck nåtat och skrapat
Förberedelse inför epoxynåtning. Många rullar tape blev det ...

Juli 2011

Hela däcket nåtat och grovslipat med långkloss

November 2011

Inpassning av sarg till aktre sittbrunn
Inpassning av sarg till aktre sittbrunn
Provmontage av motorluckor

December 2011

Sargen till aktre sittbrunnen äntligen inpassad
Sargen till aktre sittbrunnen äntligen inpassad

Januari 2015

Båten klar exteriört. Ytterligare några lager fernissa och montage av beslagen återstår.