Demontering av gamla botten

I början av mars 2004 vänder vi skrovet med hjälp av ett flertal goda vänner och tjugo gamla bildäck. Nu vidtar demontering av gamla botten med noggrann dokumentation av både ytter- och innerbotten. Det visade sig att ett flertal reparationer hade gjorts genom åren. På några ställen hade både ytter- och innerbotten bytts. Grundstötning? Hade båten sjunkit?

Vid demonteringen kunde konstateras att mellan ytter- och innerbotten låg bomullsduk indränkt i asfalttjära i den del av botten som som Neglingevarvet var ansvarig för.

I slutet av mars var alltsammans demonterat.

Demontering av botten
Bomullsduk med asfalttjära
Botten demonterad

Uppriktning av botten

Nästa moment blev att dra ihop alla glipande laskar efter att ha rensat ut allt skräp och gammal färg som samlats genom åren. När skrovet förhoppningsvis återtagit sina ursprungliga dimensioner och alla laskar åter är täta är det noggrann uppriktning som gäller. Nu skall botten och motorbädd ligga absolut i våg tvärskepps vid varje spantsektion. Det är ett grannlaga jobb som måste få ta sin tid. I början av augusti 2004 var vi klara.

En liten avvikelse om båtens konstruktion. Stommen är uppbyggd av köl, stäv och 14 par sågade spant 22x75 mm i botten och sida med c-avstånd 600 mm som är skruvade och bultade till köl, motorbädd och slagvägare. I botten ligger ytterligare 13 par sågade spant 22x75 mm som är skruvade till köl, motorbädd och slagvägare. Mellan de sågade spanten ligger ribbor 15x25 mm för att ytterligare stabilisera botten. Dessa är skruvade genom bordläggningen.

Demontering bottenstomme

Nästa moment blev att demontera mellanliggande bottenspant och inre slagvägare. Slagvägarna är i kvistren kärnfuru hela från för till akter och var i förvånansvärt god kondition. De togs till verkstan för reparation och återanvändning. Mellanspanten åkte samma väg för att mallas av för nytillverkning.

Stomme rensas. Glappande fogar dras täta
Slagvägare och mellanliggande bottenspant demonterade

Några ord om kölen.

Kölen består av en yttre och en inre del hopnitade, och sannolikt en gång limmad, olaskad från förstäv till akterspegel. Den var i så dålig kondition att byte var nödvändigt. Efter tips från Thomas Larsson tog jag kontakt med Werner Abrahamson på Orust. Han hade 1 1/4 ” tysk ek av bästa kvalitet i 8 m längder. Nästa problem – hur får vi plankan till Nacka? Tur en gång till! Abrahamson hade leverans till Stockholmsbriggen och där fick vi hänga med. Vi fick hjälp från Briggen-projektet att klyva av och plana de långa kölämnena. I december 2004 kom den blivande kölen in i verkstaden.

Bottenspantsbyte

Nu vidtog byte av huvudbottenspant. För att kunna återskapa rätt bottenform tog vi ut vartannat spantpar och började med udda nummer, två i taget akterifrån. Nya tillverkades och monterades noga med hjälp av rätskivor och räthyvlade lister. Detta moment är klart i slutet av januari 2005.

Vid demonteringen av de fyra förligaste huvudspanten upptäckte vi att laskknäna i slaget hade varit limmade. För att få loss spanten måste vi använda stämjärn! Frågan uppstår osökt om hela båtens stomme en gång varit limmad. Hur vanligt var detta 1930?

Huvudbottenspant 11 och 13 demonterade
Nya huvudbottenspant monterade

Borrning motorbädd – bottenstockar

I slutet av maj 2005 återupptogs arbetet. Nu skulle bottenspant och motorbäddar bultas ihop. Det gällde att vara noga när vi borrade de ibland över 200 mm långa hålen. Med hjälp av en för ändamålet konstruerad borrgigg gick det bra. Alla hål kom ut mitt i motorbäddarnas ovansida.

Borrjigg för motorbäddsbultar
Vagnsbult i brons

Förstäv, akterspegel

Förstäven är uppbyggd av tre 25-28 mm tjocka delar basade över mall och går olaskade från däck in över kölen. Den inre delen är uppbyggd av två delar vilka är hopnitade, sannolikt även en gång limmade. Den yttre delen är skruvad till innerstäv efter det att båten är bordlagd. Innerstäven under vattenlinjen var kraftigt sprucken och sönderskruvad. Vi mallade av stävkurvan för att kunna basa ämnen till en ny bottendel. Sedan kapade och hyvlade vi en så lång lask som var möjligt. Medan de nya stävämnena torkade efter basning tillverkade och monterade vi den nya akterspegeln.

Vi är nu i juli 2005. För att få tillräcklig styrka i förbandet mellan den gamla och den nya innerstäven monterade vi ett lamellimmat knä på insidan. Det hela limmades och bultades ihop.

Den nya akterspegelramen monterad
Den nya innerstävens bottendel monterad

Inre slagvägare på plats

I september återmonterade vi den renoverade inre slagvägaren. Två bronsskruvar 6x40 i varje spant och 3M 5200 mellan spant och vägare.

Den reparerade inre slagvägaren monteras

Montering av köl

I november kom den nästan färdigbearbetade kölen på plats. Liksom originalet är den limmad och nitad ihop.

Den nya kölen limmas på plats

När limmet härdat skruvade vi fast kölen i spunningen vid samtliga spant med bronsskruv nr 14 och 3M 5200 som fogmassa. Köl och huvudbottenspant bultades sedan ihop lika originalutförandet. Sedan var det dags att göra den sista utturningen av hela bottenstommen.

Bottenkonstruktionen

Originalbotten var uppbyggd av ett inre lager 6 mm mahogny lagd på diagonalen spikad med kopparnubb. Utanpå den inre botten låg en bomullsduk indränkt med asfalttjära och därefter en konventionellt bordlagd botten i 10 mm mahogny. Vi beslöt att bygga den nya botten på samma sätt, dock med den skillnaden att bomullsduken och asfalttjäran byttes mot glasfiberduk och epoxylim.

Vintern 2005-2006 användes för att bearbeta inköpt mahogny till bottenbordläggningen. Bordbredderna för ytterbotten varierar mellan 130 – 180 mm. Bredderna för innerbottenbrädorna varierar på samma sätt beroende på att inköpt material sågats efter måtten på gamla ytterbotten och sedan klyvts. Det grannlaga jobbet att klyva bordämnena och plana den blivande ytterbotten fick vi hjälp med av Thomas Larsson och Jonas Lorentzon nere på Lind båtvarv.

Innerbotten

Under mars började vi att passa in innerbotten. När hela botten passats in impregnerades alla delar ut- och invändigt 2 gånger vått i vått. Vi är nu i maj 2006.

Bottendelarna limmades sedan till köl, spant och slagvägare och fixerades med hjälp av rostfria häftklammer. Nu har det hunnit bli augusti.

För att någorlunda kunna kontrollera fuktkvoten i framför allt botten hade vi en hygrostatreglerad luftfuktare gående hela sommaren.

 

Innerbotten börjar passas till
Innerbotten impregnerad och monterad

Glasfiber

I september är det dags för epoxy och glasfiberduken. Nu är det full styrka som jobbar för nu måste det gå så fort! Duken vi använder är biaxiel 450 g med s k peel ply ovanpå för att förenkla det fortsatta arbetet – det behövs ingen ohälsosam slipning av epoxy-ytan för att få fäste för nästa lager.

Epoxi och glasfiberduk. Nu är det full styrka!

Basning av bottenbord

Nu är det dags att börja lägga ytterbotten. De två borden närmast kölen är så kraftigt vridna i fören att vi ansåg det rådligast att basa in dem.

Baslådan igång
De basade varma borden kilade mot innerbotten

Torrpassning

Sedan torrpassades hela botten. Det är lite knepigt att fixera bordgångarna. Det går inte att använda så mycket tvingar som man skulle önska. Vi drog fast ett antal fixeringsskruvar på kritiska punkter för att kunna återmontera borden i samma läge vid den slutliga monteringen. Nu är vi inne i november.

Baslådan igång
De basade varma borden kilade mot innerbotten

Ytterbotten

Vintern 2006 började bra ur vår synvinkel. Osannolikt varmt!

Vi märkte på alla delar i botten och demonterade alltsammans. Bordläggningen skall nu limmas mot innerbotten och skruvas till köl, spant och slagvägare. I varje bordgång sitter mellan 150 – 200 skruv. För att hinna dra alla dessa innan limmet hunnit sätta sig valde vi att montera två bordgångar i taget på varje sida. I mellandagarna var vi klara med detta moment. I mitten på januari ansåg vi att botten var färdigutturad.

Efter mycket mätande borrades så för roder och stödbock.

Med stödbocken som styrning och en stödkloss på vardera sidan om kölen borrade vi så hålet för propelleraxeln.

Efter två lager impregnering, fyra lager epoxygrundfärg och bottenfärg var båten klar att vändas.

Limning av botten
Utturning
Borra propelleraxel
Borra roder och stödbock
Botten klar