Vändningen

Inför vändningen (i januari 2007) byggde vi två kraftiga ramar över skrovet. I ramarna hängde vi taljor. Runt skrovet drog vi två vinschband av samma typ som används på båtvagnar. Banden drogs genom enkla block och knöts ihop så hårt vi kunde runt båten. ”Blocken” krokades i taljorna och så började vi hissa. När båten lättat från bockarna kröp en man in under båten och demonterade dem. Därefter kunde vi sakta vrida runt båten och sänka ner den i en vagga som var noga avvägd så att båten kom att ligga i våg. En tung del av renoveringen var avslutad 2007-02-10.

Detalj av blocket som hängde i taljan
Skrovet lyft från bockarna
Snart går hon runt
Sakta ner på rätt köl
Snart runt
I väntan på vaggan
På plats i vaggan